Thầy Minh Niệm | Thương yêu với cái tôi bé nhỏ | 29.09.2018

In this video

Pháp thoại “Thương yêu với cái tôi bé nhỏ” được Thầy Minh Niệm chia sẻ tại Tân Bình, Sài Gòn vào ngày 29.09.2018

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *