Thầy Minh Niệm | Thương yêu với trái tim tỉnh thức và hiểu biết | Chùa Xá Lợi – 20.12.2019

In this video

Chúng con kính mời quý đại chúng lắng nghe bài pháp thoại “Thương yêu với trái tim tỉnh thức và hiểu biết” do Thầy Minh Niệm chia sẻ tại chùa Xá Lợi, ngày 20.12.2019.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *