Thầy Minh Niệm | Vấn đáp: Tập đương đầu với những điều kiện khó khăn | 26.05.2019

In this video

Chúng con xin kính gửi đến đại chúng bài Vấn Đáp trực tuyến mới nhất diễn ra vào ngày Chủ Nhật vừa qua, 26/5/2019, mà Thầy Minh Niệm đã dành cho đoàn thể Miền Tỉnh Thức Sài Gòn, với chủ đề “Tập đương đầu với những điều kiện khó khăn”

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *