Thầy Minh Niệm | Vượt thoát cái nhìn phân biệt | An cư kiết hạ – Thái Lan | 02.08.2017

In this video

Bài pháp thoại “Vượt Thoát Cái Nhìn Phân Biệt” của Sư Minh Niệm trong mùa an cư kiết hạ, diễn ra ngày 02.08.2017 tại thiền viện Rai Cherntawan, thuộc miền Bắc, Thái Lan.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *