The Girl from Ipanema (Cover by Allison Young and Riyandi Kusuma)

In this video

Hi this is my first time playing bossa nova.

Please share this video 🙂
Don’t forget to Like, Comment & Subscribe!

INSTAGRAM https://www.instagram.com/riyandikusumaa/
FACEBOOK https://www.facebook.com/riyandi.kusuma

Bạn có thể sẽ thích

Playlists có Video này

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *