Unravel – Tokyo Ghoul OP東京喰種 (kalimba cover)

In this video

I put a new skill in this performance, hit the strings.

★Music sheet: https://www.youtube.com/watch?v=AZU5Y5byegY&t=4s

★Instagram
aprilyangxd

★Facebook Page
https://www.facebook.com/KalimbaAprilYang

★E-mail:
[email protected]

★My Kalimba in this vedio:
GECKO 17keys Mahogany (k17m)

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *