Vấn đáp: Thầy Minh Niệm và bé Gia Bình | Tu viện Khánh An – 08.12.2019

In this video

Mời quý đại chúng lắng nghe lại đoạn vấn đáp của Thầy Minh Niệm và bé Gia Bình, 10 tuổi, trích trong bài pháp thoại “Đánh thức sự bình yên chân thật bên trong” do Thầy Minh Niệm chia sẻ tại tu viện Khánh An, ngày 08-12-2019.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *