Vivaldi: Complete Chamber Concertos | Concerto da Camera

In this video

Online purchase or streaming (Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer, Google Play): https://brilliant-classics.lnk.to/VivaldiCon
Physical purchase: http://www.brilliantclassics.com/articles/v/vivaldi-complete-chamber-concertos/
Facebook page: https://www.facebook.com/brilliantclassics/

00:00:00 Concerto in C for recorder, oboe, two violins & continuo, RV 87: I. Adagio – Allegro
00:03:13 Concerto in C for recorder, oboe, two violins & continuo, RV 87: II. Adagio
00:04:57 Concerto in C for recorder, oboe, two violins & continuo, RV 87: III. Allegro
00:07:29 Concerto in G Minor for recorder, oboe, violin, bassoon & continuo, RV 107: I. Allegro
00:09:53 Concerto in G Minor for recorder, oboe, violin, bassoon & continuo, RV 107: II. Largo
00:12:48 Concerto in G Minor for recorder, oboe, violin, bassoon & continuo, RV 107: III. Allegro
00:15:30 Concerto in D ‘La pastorella’ for recorder, oboe, violin, bassoon & continuo, RV 95: I. Allegro
00:19:05 Concerto in D ‘La pastorella’ for recorder, oboe, violin, bassoon & continuo, RV 95: II. Largo
00:21:15 Concerto in D ‘La pastorella’ for recorder, oboe, violin, bassoon & continuo, RV 95: III. Allegro
00:24:09 Concerto in D for recorder, oboe, violin, bassoon & continuo, RV 94: I. Allegro
00:27:31 Concerto in D for recorder, oboe, violin, bassoon & continuo, RV 94: II. Largo
00:29:44 Concerto in D for recorder, oboe, violin, bassoon & continuo, RV 94: III. Allegro
00:33:18 Concerto in F for recorder, oboe, violin, bassoon & continuo, RV 99: I. Allegro
00:37:14 Concerto in F for recorder, oboe, violin, bassoon & continuo, RV 99: II. Largo
00:39:02 Concerto in F for recorder, oboe, violin, bassoon & continuo, RV 99: III. Allegro
00:41:28 Concerto in G Minor for recorder, oboe, violin, bassoon & continuo, RV 105: I. Allegro
00:44:25 Concerto in G Minor for recorder, oboe, violin, bassoon & continuo, RV 105: II. Largo
00:46:14 Concerto in G Minor for recorder, oboe, violin, bassoon & continuo, RV 105: III. Allegro
00:49:48 Concerto in F for recorder, violin, bassoon & continuo, RV 100: I. Allegro
00:52:20 Concerto in F for recorder, violin, bassoon & continuo, RV 100: II. Largo
00:54:34 Concerto in F for recorder, violin, bassoon & continuo, RV 100: III. Allegro
00:57:14 Sonata in A Minor for recorder, bassoon & continuo, RV 86: I. Largo
01:00:06 Sonata in A Minor for recorder, bassoon & continuo, RV 86: II. Allegro
01:02:38 Sonata in A Minor for recorder, bassoon & continuo, RV 86: III. Largo cantabile
01:04:41 Sonata in A Minor for recorder, bassoon & continuo, RV 86: IV. Allegro molto
01:06:48 Concerto in G Minor for recorder, violin, bassoon & continuo, RV 106: I. Allegro
01:09:58 Concerto in G Minor for recorder, violin, bassoon & continuo, RV 106: II. Largo
01:12:19 Concerto in G Minor for recorder, violin, bassoon & continuo, RV 106: III. Allegro
01:14:40 Concerto in C for oboe, violin, cello & continuo, RV 801: I. Largo
01:16:42 Concerto in C for oboe, violin, cello & continuo, RV 801: II. Allegro
01:19:05 Concerto in C for oboe, violin, cello & continuo, RV 801: III. Largo
01:20:36 Concerto in C for oboe, violin, cello & continuo, RV 801: IV. Allegro
01:23:06 Concerto in D Minor for recorder, violin, bassoon & continuo, RV 96: I. Allegro
01:25:25 Concerto in D Minor for recorder, violin, bassoon & continuo, RV 96: II. Largo
01:27:50 Concerto in D Minor for recorder, violin, bassoon & continuo, RV 96: III. Allegro
01:30:14 Concerto in G Minor for recorder, oboe, violin, bassoon & continuo, RV 103: I. Allegro ma cantabile
01:34:43 Concerto in G Minor for recorder, oboe, violin, bassoon & continuo, RV 103: II. Largo
01:37:23 Concerto in G Minor for recorder, oboe, violin, bassoon & continuo, RV 103: III. Allegro non molto
01:39:20 Concerto in A Minor for recorder, two violins & continuo, RV 108: I. Allegro
01:42:10 Concerto in A Minor for recorder, two violins & continuo, RV 108: II. Adagio
01:43:52 Concerto in A Minor for recorder, two violins & continuo, RV 108: III. Allegro
01:46:25 Concerto in D for recorder, violin & continuo, RV 84: I. Allegro
01:49:17 Concerto in D for recorder, violin & continuo, RV 84: II. Andante cantabile
01:51:02 Concerto in D for recorder, violin & continuo, RV 84: III. Allegro
01:53:32 Concerto in D for recorder, violin, cello & continuo, RV 91: I. Allegro
01:56:11 Concerto in D for recorder, violin, cello & continuo, RV 91: II. Largo
02:58:07 Concerto in D for recorder, violin, cello & continuo, RV 91: III. Allegro non molto
02:00:31 Sonata in C Minor for violin, cello & continuo, RV 83: I. Allegro
02:02:52 Sonata in C Minor for violin, cello & continuo, RV 83: II. Adagio
02:05:28 Sonata in C Minor for violin, cello & continuo, RV 83: III. Allegro
02:07:53 Concerto in D for recorder, violin, cello & continuo, RV 92: I. Allegro
02:11:38 Concerto in D for recorder, violin, cello & continuo, RV 92: II. Adagio
02:14:33 Concerto in D for recorder, violin, cello & continuo, RV 92: III. Allegro

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *