Wind Flower – Legend of the Blue Sea ost by Erhu 二胡 COVER cover ERHU by LU YIFEI

In this video

Lee Seon-hee Wind Flower – Legend of the Blue Sea ost erhu 二胡 COVER cover ERHU by LU YIFEI https://www.instagram.com/ibi_luyifei_erhu/ http://erhukorea.com/ Naver: Gongullim Erhu Studio ▶iTunes Download https://www.instagram.com/ibi_luyifei_erhu/ http://erhukorea.com/ ://goo.gl/n4ztFD

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *