Xue Hua Piao Piao 一剪梅 Kalimba Version – April Yang

In this video

This is a chinese song Yi Jian Mei from Yu-Ching Fei. But it became hot after being sung by Eggman.

★Same 21keys kalimba available here:
https://www.aliexpress.com/item/4001043606783.html
★Instagram: aprilyangxd

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *