Yon (“王的男人” ost 姻缘) by GWL Gung Woollim Band. (erhu. Yuk Yibi)

In this video

2013 Korea-China cultural exchange Gungullim Erhu Studio: www.erhukorea.com

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *