Yuk Yibi Erhu Performance Island Village Teacher @ The 30th Simgokam Sansa Concert

In this video

I played with ‘Erhu’, a traditional Chinese instrument of ‘Island Village Teacher’ by the most famous teacher in Korea, ‘Island Village Teacher’. Goongullim Erhu Studio: www.erhukorea.com

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *